PIERWSZOCZWARTKOWE SPOTKANIE MODLIEWNE 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 05.01.2012) 

Uczestnicząc w uczcie Eucharystycznej i trwając przed Panem podczas czuwania Godziny Świętej, otwieraliśmy się na działanie łaski, dzięki której czuliśmy żywą obecność Chrystusa pośród nas. 


Kolejna katecheza z cyklu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, zatytułowana „SPRZENIEWIERZENIE SIĘ WOBEC BOGA HISTORII ”, którą wygłosił Ks. Tomasz, uświadomiła nam, iż w naszym życiu dokonują się wydarzenia, które mają swój pierwowzór w wydarzeniach z historii Izraela. Bóg wybrał Izraelitów, a wprowadzając do Ziemi Obiecanej, powołał i uzdolnił do służenia Mu i prowadzenia innego stylu życia, niż narody ościenne. Od nas też oczekuje odmienności i wierności, aby mógł nam błogosławić w konkretnych życiowych okolicznościach i wydarzeniach. 

Podobnie jak Izraelici, zamieszkując ziemię obiecaną, jesteśmy narażeni na trudności wewnętrzne, (pokusa przywłaszczenia darów, które otrzymaliśmy od Boga, uważanie czegoś za swoje bez odniesienia do Niego, przy tym rodząca się pycha i zazdrość) i zewnętrzne: przyjmowanie złych wzorców, hołdowanie różnym bożkom, a w konsekwencji odwracanie się od Boga, który prowadzi nas przez koleje życia, tworząc historię zbawienia. Chęć bycia sobą dla siebie jest odrzuceniem Boga. Bóg czasami zgadza się na takie odrzucenie i nieposłuszeństwo, pozwala nam żyć jak poganie, czasami pozwala nam grzeszyć, abyśmy doświadczyli nędzy i zwrócili się do Niego. On jest mocen wyprowadzić z tego dobro i grzech staje się błogosławioną winą. Tak często działo się w historii Izraela i tak dzieje się w naszym życiu. 

Za Twoje niezgłębione miłosierdzie i Twoją miłość, dziękujemy Ci Boże, Ojcze nasz!