CZYM JEST KERYGMAT?
(Spotkanie formacyjno-modlitewne 19.01.2012)


Spotkanie, po odbytych w ostatni weekend rekolekcjach, było bardzo radosne i świadczyło o tym, iż jesteśmy sobie bliscy i coraz bardziej stajemy się wspólnotą jedności w Duchu Świętym. Dziękujemy Ci Jezu Chryste za ten dar i za wszystkie łaski, w które zostaliśmy wyposażeni! Chwała Ci Panie!

Bracia i Siostry, którym nie było dane uczestniczyć w rekolekcjach uklękli wokół płonącej świecy (znaku Chrystusa), a my modliliśmy się nad nimi, prosząc, aby w obfitości zostali napełnieni Duchem Świętym.


Konferencja, której celem było przypomnienie nam, czym jest kerygmat i jak powinien być przekazany, połączona była z warsztatami. Ksiądz dokładnie objaśniał każdy punkt dotyczący tego zagadnienia, z troską, aby wypowiedziany kerygmat spełnił swoje zadanie. Punkty były następujące: 
1) Pierwotny  plan;
2) Chwast grzechu;
3) Niemożność odzyskania co utracone;
4) Protoewangelia;
5) Oskarżyciel;
6) Obrońca;
7) Pośrednik Nowego Przymierza;
8) Sąd;
9) Wyrok;
10) Ukrzyżowany zmartwychwstał;
11) Uwielbiony;
12) Nowe życie, nowe stworzenie;
13) Dobra Nowina i nawrócenie;
14) Trwanie we wspólnocie;
15) Powtórne przyjście;
16) Konkluzja: pokój z Bogiem;
17) Decyzja.

Połączyliśmy się w trzyosobowe grypy i każda przeanalizowała jeden konkretny punkt, a potem przedstawiciel z każdej grupki wypowiedział trzy zdania. Dzieki tej pracy „uszylismy” wzorcowy kerygmat (oczywiście trochę przy pomocy Księdza).

Dziękujemy Ci Księże za trud i troskę o naszą formację! Niech sam Bóg będzie Ci nagrodą!