EWANGELIZACJA W PRAKTYCE
 (Spotkanie modlitewno-formacyjne, 16.02.2012) 

W dość licznym gronie spotkaliśmy się w salce przy zakrystii, z radością witając dwie nowe Siostry, które zapragnęły modlić się razem z nami. Dziękujemy Ci Panie, Jezu Chryste, że przyprowadziłeś je do nas!


Bądź uwielbiony w Twojej trosce o każde swoje dziecko, które przyprowadzasz do wspólnoty, gdyż jest to właściwa droga wzrastania w świętości. Chwała Ci Panie! 


Po modlitwie do Ducha Świętego i uwielbieniu naszego Pana i Mistrza, Bartek z Maćkiem przypomnieli nam podstawowe zasady głoszenia kerygmatu, jako że już za dwa tygodnie wyruszamy do szkół, aby mówić młodzieży o Bożej miłości i o tym, jak zmieniło się nasze życie, gdy spotkaliśmy Jezusa, i przyjęliśmy Go za swego Pana i Zbawiciela. 

Jak powinna odbywać się ewangelizacja, aby spełniła swoje zadanie, zostało nam zaprezentowane w bardzo ciekawy sposób. Ewangelizatorami byli Bartek z Kasią, a Monika osobą ewangelizowaną. Bartek nawiązał relację z Moniką i prowadził z nią rozmowę , gdy tymczasem Kasia w wielkim skupieniu modliła się na różańcu. (Tak też było za czasów Jezusa, On swoich uczniów zawsze wysyłał po dwóch). Bardzo zaimponował nam Bartek, który umiejętnie i z wyczuciem prowadził rozmowę, niczego nie narzucając. Przy tym był bardzo pokorny i serdeczny. Czuło się obecność Ducha Świętego. Osobiste świadectwo Bartka wywarło na Monice wielkie wrażenie, gdyż zapragnęła przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. To była dla nas bardzo dobra lekcja, za którą serdecznie dziękujemy! Dziękujemy też, iż mogliśmy podzielić się swymi odczuciami i spostrzeżeniami. 

Pierwsza część spotkania była, rzec można, pokarmem dla ducha. W dalszej części nasze starsze Siostry przygotowały coś dla ciała, jako że to był „tłusty czwartek”. Stół w mig został pięknie zastawiony łakociami, które radowały oczy. Takie chwile we wspólnocie są także bardzo potrzebne i służą bliższemu poznaniu się i głębszej integracji. 

Mając na uwadze zbliżający się czas ewangelizacji i świadomość, jak nieodzowna w tym czasie jest modlitwa wstawiennicza przed Najświętszym Sakramentem, podjęliśmy decyzję trwania przed Panem podczas, gdy ewangelizatorzy będą trudzili się w szkołach. Z doświadczenia wiemy, iż jest to dla nich ogromne wsparcie i wielka osłona przed atakami szatana, któremu to dzieło bardzo się nie podoba. 

Dziękujemy Ci Trójco Przenajświętsza, za pięknie spędzony wieczór w Twoim towarzystwie i za wszystko, co dokonało się w naszych sercach! Wielbimy Cię! Wywyższamy Cię i błogosławimy Cię!