PIERWSZOCZWARTKOWE SPOTKANIE MODLITEWNE 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 01.03.2012) 

Tradycyjnie spotkaliśmy się na Eucharystii, której głównym celebransem był nasz Opiekun Duchowy. Głosząc homilię, Ks. Tomasz zwrócił się do zgromadzonych wiernych z prośbą o modlitwę wstawienniczą za młodzież z naszej Wspólnoty, która w najbliższy poniedziałek wyruszy do szkół licealnych na ewangelizację, a także o wspólnego Ducha dla ewangelizatorów i ewangelizowanych. 


Najświętszy Sakrament adorowaliśmy przez kilka minut w ciszy. Takie chwile są bardzo potrzebne, wtedy łatwiej jest usłyszeć Boży głos, gdyż Serce mówi do serca. Prowadząc modlitwę, Kasia i Monika dziękowały naszemu Panu za dar godzinnej adoracji, podczas której czuliśmy się jak w przedsionkach nieba. Wołały do Pana, jak królowa Estera, aby zaradził naszej słabości i niemocy; wyznawały naszą miłość i przekonanie, iż On jest naszą jedyną nadzieją… 

Konferencja, wygłoszona przez Ks. Tomasza była pouczeniem i udzieleniem cennych rad, jak rozpoczynać rozmowę ewangelizacyjną, aby odniosła pożądany skutek. Potrzeba szczególnej delikatności, wyczucia i umiejętności już na samym wstępie, aby zainteresować i pozwolić otworzyć się młodemu człowiekowi, z którym pragniemy nawiązać rozmowę. Trzeba wsłuchiwać się w Ducha Świętego, który zna zarówno ewangelizowanego jak i ewangelizującego. Osoba, z którą prowadzimy rozmowę jest dla nas najważniejsza, a więc mówimy do niej patrząc w oczy, z pokorą, miłością i serdecznym zatroskaniem… Wszystkie wskazówki Księdza wzięliśmy sobie głęboko do serca i na pewno bardzo nam pomogą. Bądź uwielbiony Panie i Mistrzu w sercu naszego Kapłana i sercach naszych! Chwała Ci Panie! 

Ogłoszenia, których wysłuchaliśmy były dla nas bardzo radosne: Otóż od piątku (2 marca) przez trzy dni będziemy uczestniczyli w rekolekcjach przygotowujących nas do ewangelizacji, która rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i będzie trwała do piątku; osoby, które nie pójdą do szkół, będą trwały na modlitwie wstawienniczej przed Najświętszym Sakramentem, polecając Bogu wszystkich ewangelizatorów i ewangelizowanych; już w czwartek (8 marca) odbędzie się Wieczór Chwały dla młodzieży, którą odwiedzimy w szkołach (i nie tylko dla nich). To wielka łaska, gdyż takie spotkania bardzo otwierają nas na miłość Bożą i uświęcają. 

Dziękujemy Ci Jezu Chryste za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy z Twojej ręki! Bądź uwielbiony nasz Nauczycielu, Mistrzu i Panie!