SŁOWO BOŻE BUDUJE WSPÓLNOTĘ 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 12.04.2012)  

Spotkanie w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego było szczególnie uroczyste. Uwielbialiśmy Chrystusa Zmartwychwstałego, dziękowaliśmy za głębokie i wzniosłe przeżycia Świętego Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych oraz za łaski, jakimi w tym świętym czasie zostaliśmy obdarowani.


Szczególna też była konferencja zatytułowana: SŁOWO BOŻE BUDUJE WSPÓLNOTĘ, którą poprowadzili Maciek i Bartek. W przystępny sposób starali się wykazać, jak Słowo Boże prowadzi do budowania wspólnoty i uświęcania się. Poczynając od dziecięcych lat Słowo jest nam czytane, bądź przekazywane we wspólnocie ogniska domowego. Słuchanie rodzi pragnienie samodzielnego czytania. Uważnie czytając, dostrzegamy potrzebę zatrzymania się i medytacji. Wchodzimy głębiej, zaczynamy patrzeć na swoje życie przez pryzmat Pana Boga i Słowo zaczyna czytać nas. Medytacja przemienia nasze myślenie, odkrywamy Boga i wiemy, co mamy do Niego mówić. Karmimy się Słowem Bożym i modlimy się; uczestniczymy w Eucharystii, która rozpromienia nas, stajemy się żarem, którym zapalamy ogniska. Przyjmując Ciało Chrystusa stajemy się podobni do Niego. Po Eucharystii, odczuwamy pragnienie dzielenia się Słowem Bożym. Idziemy do wspólnoty, którą w pierwszym rzędzie jest nasza rodzina. Jesteśmy cały czas przygotowywani, aby wyjść i dawać Chrystusa. Aby robić to skutecznie musimy sami żyć Słowem Bożym, bez szerszego kontaktu z Nim będziemy tylko religijni. Musimy być zalani „wodą żywą’, innymi słowy-aby dawać, trzeba mieć! 

Niech słowa św. Pawła (Dz 6,26) „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże” mobilizują nas do codziennego i konsekwentnego rozważania Pisma Świętego, które stanie się pokarmem dla naszych dusz i sprawi, iż będziemy odczuwali gorące pragnienie nieść to Słowo innym. Tak nam dopomóż Zmartwychwstały Panie, Jezu Chryste!