WSPÓLNOTOWY RACHUNEK SUMIENIA 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 21.06.2012) 

Modlitwy do Ducha Świętego, uwielbienie naszego Pana Jezusa Chrystusa i dziękczynienie wypływające z głębi serc, to stałe punkty programu naszych czwartkowych spotkań. W otwieraniu się na działanie Ducha Świętego zawsze bardzo pomocne są pieśni śpiewane przy akompaniamencie gitary. Bogu niech będą dzięki za to piękne granie i śpiewanie! 

Na genialny pomysł wpadł Maciek, podsumował całoroczną pracę formacyjną, zapraszając nas do znalezienia w sercu odpowiedzi na konkretne pytania, które odzwierciedlały nasze zaangażowanie w życie Wspólnoty. Pytań tych było, nie bagatela, bo aż trzydzieści. Były one bardzo trafne, przez co umożliwiły stanięcie w prawdzie i uświadomienie sobie, co każdy wnosi do Wspólnoty, czy może przeciwnie tzn. jedynie bierze, nie dając nic w zamian. Wybraliśmy trudną, wymagającą i czynną, (a nie bierną wspólnotę), dlatego otrzymując, nie powinniśmy zatrzymywać nic dla siebie. 

Siostry i Bracia, którzy w ostatnią niedzielę (17.06), prowadzili ewangelizację wśród kandydatów do bierzmowania w Łomazach, z wielką radością mówili, jak potężnie działał przez nich Duch Święty i młodzież otwierała się na Jego działanie. Bądź uwielbiony Panie w ich posłudze! Bądź uwielbiony w młodych ludziach, których serca zostały poruszone! Chwała Ci Panie!