MARIA MAGDALENA Z MAGDALI
 (Spotkanie modlitewno-formacyjne 12.07.2012) 


W iście rodzinnej atmosferze rozpoczęliśmy spotkanie, witając się serdecznie po dwutygodniowej przerwie. Przyzywaliśmy Ducha Świętego, uwielbialiśmy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dziękując za wszystko, czym obdarzył nas w ostatnim czasie. 


Tradycyjnie na każdym spotkaniu formacyjnym jest nam głoszona konferencja. Tym razem jednak jej treść została przekazana w zupełnie nowy i zaskakujący sposób. Było to tak, jakbyśmy uczestniczyli w zadziwiającym spektaklu, z główną bohaterką Marią Magdaleną, ( w którą wcieliła się Kasia) i rozmówcą, pragnącym zgłębić tajemnicę jej nawrócenia, umiłowania Chrystusa Pana i towarzyszenia Mu aż po Golgotę. Temu służyły dociekliwe pytania i wnikliwe odpowiedzi, na podstawie których zrozumieliśmy, iż Jezus jest nieskończoną Miłością i pragnie, abyśmy miłowali Go ponad wszystko. Z głębokim wzruszeniem wsłuchiwaliśmy się w tę rozmowę, nie ukrywając łez i dzieliliśmy się tym, co nas najbardziej poruszyło.  

Dzieliliśmy się także przeżyciami ostatnich dni, a przede wszystkim tym, czego doświadczyliśmy podczas pobytu we Francji na warsztatach teatralnych i jak bardzo zostaliśmy ubogaceni duchowo dzięki codziennej Eucharystii i wielogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Za ten piękny i błogosławiony czas Bogu niech będą dzięki!