BYĆ POSŁUSZNYM BOGU
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 26.07.2012) 

Sezon urlopowy w pełni, pogoda sprzyja wyjazdom poza miasto. Zdawać by się mogło, iż frekwencja na naszych spotkaniach będzie słaba, a tu o dziwo- wprost przeciwnie. Nie tylko my gromadzimy się licznie, ale też dołączają do nas nowi młodzi ludzie, aby wspólnie wielbić Pana, oddać Mu chwałę i ubogacić się duchowo, słuchając pouczających i głębokich konferencji. Za te łaski dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste! 


Taka właśnie pouczająca i głęboka była konferencja na ostatnim spotkaniu. Aby uświadomić nam, jak przykre i bolesne konsekwencje wypływają z braku posłuszeństwa Bogu, ks. Tomasz odwołał się do Księgi Liczb. Wskazał ważny moment, gdy Izraelici wędrując przez pustynię do Ziemi Obiecanej znaleźli się już bardzo blisko celu. Trzeba było tylko, z polecenia Boga, wysłać zwiadowców, aby zbadali kraj, który On chciał im dać. Zwiadowcy chodzili po ziemi Kanaan czterdzieści dni, widzieli jej bogactwo (zgodnie z obietnicą Boga), ale nie wyszli zwycięsko z tej próby. Co prawda przynieśli dorodne owoce, ale przeraziła ich potęga ludu zamieszkującego te ziemie. Zapomnieli, ze to był dla nich dar, a przecież otrzymali tyle znaków, tyle cudów. Sprzeniewierzyli się Bogu i podburzyli lud, aby nie wchodzić do tej ziemi. To nieposłuszeństwo zostało srodze ukarane, gdyż każdy z czterdziestu dni ich wędrówki został zamieniony na rok, a więc, to co było w zasięgu ręki oddaliło się o czterdzieści lat. Przez ten czas wymarli ci wszyscy, którzy nie byli Bogu posłuszni, a do Kanaanu weszło młode pokolenie.
Zdarza się i nam, że Pan chce coś dać, a my po prostu boimy się brać. Boimy się, bo Mu nie ufamy. On daje nam zbroję, daje Słowo, ale często nie korzystamy z tych dobrodziejstw i stąd bierze się lęk. Marnujemy czas faszerując się złymi wiadomościami, nie znajdujemy czasu na modlitwę, na rozmowę z Bogiem. On daje nam znaki, ale my nie potrafimy ich odczytywać. Bóg często prowadzi nas przez próby, cierpienie i upokorzenia, a to wszystko dla naszego wzrostu, dla naszego uświęcenia! Dziękujemy Ci Panie za drogi, którymi nas prowadzisz! Bądź uwielbiony! Bądź wywyższony! Bądź błogosławiony!