SIEDLCE DLA JEZUSA
 (Spotkanie modlitewno-formacyjne 04.10.2012) 

Cztery lata temu (w 2008 r) podczas rekolekcji w Nurcu zrodziło się silne pragnienie modlitwy o duchowe przebudzenie naszego miasta. To dzieło powierzyliśmy Jezusowi przez Maryję, modląc się codziennie na różańcu ponad stuosobową grupą i podejmując post. Przyświecała nam świadomość, iż przebudzenie duchowe będzie miało swój początek w zwycięstwie duchowym, a skuteczność modlitwy będzie wynikała z mocy wiary; naszej zażyłości z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym i życiem w duchu Eucharystii.

Zostaliśmy wezwani do Nowej Ewangelizacji i pieczołowicie przygotowywani przez naszego Opiekuna Duchowego poprzez systematyczną formację, uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Ewangelizacyjnym, w rekolekcjach „Odnowa życia z wiary”, seminarium „Chrzest w życiu i misji Kościoła, a także rekolekcjach organizowanych co dwa miesiące w domu rekolekcyjnym w Opolu Nowym . Bogu niech będą dzięki, iż mimo naszej słabości Pan posługuje się nami, posyła do szkół, aby głosić młodzieży Dobrą Nowinę, dzielić się swoim doświadczeniem spotkania żywego Jezusa, uznania za Pana i Zbawiciela i oddania Mu swego życia. Dzięki Bożej dobroci i łaskawości jesteśmy zapraszani do organizowania Wieczorów Chwały nie tylko tych comiesięcznych, które odbywają się przy kościele św. Józefa, ale na placach, np. podczas uroczystości rocznicowych poświęconych naszemu największemu Rodakowi- Janowi Pawłowi II i w Centrum Kultury i Sztuki. To dla nas wielka łaska i wyróżnienie móc publicznie wyznawać naszą wiarę, uwielbiać Pana modlitwą i śpiewem, dzielić się miłością z mieszkańcami naszego miasta. 

Pierwszoczwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą różańcową podczas Czuwania Godziny Świętej była serdecznym wołaniem do Boga, aby Duch Święty darzył nas łaskami i uzdolnił do głoszenia Dobrej Nowiny na ulicach Siedlec. To bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce już w piątek 12 października, a poprzedzone będzie czwartkową Eucharystią (i rozesłaniem), celebrowaną przez Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w katedrze. Bracia i Siostry wykazali się ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem, bardzo licznie przybyli na spotkanie i każdy przyjął na siebie konkretne obowiązki przewidziane programem, który okazał się bardzo bogaty i ambitny. Z pewnością o własnych siłach nie zdołamy podołać temu wyzwaniu, gdyż mamy świadomość naszej słabości i niemocy, ale też wiemy, iż jest to dzieło Ducha Świętego. On sprawi, iż oświeceni Jego światłem i napełnieni mocą dotrzemy do wielu serc, które otworzą się na działanie łaski. To wielkie przedsięwzięcie mobilizuje nas do wytrwałej modlitwy i postu, aby osłabić moc szatana, który czuje się zagrożony i z pewnością będzie bardzo przeszkadzał, ale my przyobleczemy zbroję Bożą i otoczeni opieką Świętego Michała Archanioła i jego zastępów będziemy bezpieczni i nasz trud wyda błogosławione owoce. Tak nam dopomóż Bóg!