KARMIĆ SIĘ SŁOWEM BOŻYM 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne 10.01.2013) 

Żarliwe modlitwy do Ducha Świętego, uwielbienie naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dziękczynienie za otrzymane łaski, połączone z pięknym śpiewem uwielbieniowym, sprawiły, iż w nasze serca wstąpił pokój i Boża radość. 


Radosne było całe spotkanie, które w dalszej części polegało na pracy z Biblią. Maciek, nasz lider, zwrócił się do nas z propozycją, abyśmy podzielili się fragmentem Pisma Świętego, który przemówił do nas w szczególny sposób, do którego często wracamy i który stał się pokarmem dla naszej duszy. Chyba po raz pierwszy prawie wszystkim przyszło to z wielką łatwością, a problem polegał raczej na tym, iż chciałoby się wskazać dużo więcej takich momentów, które sprawiają, iż czujemy Bożą obecność, w których Jezus zapewnia nas o swojej miłości, wierności i miłosierdziu i woła: „Pójdź za Mną!”, „Nie lękaj się, Ja jestem!”. Za to piękne spotkanie dziękujemy Ci nasz Panie i Boże! Bądź uwielbiony w naszych sercach, które pragną bić tylko dla Ciebie!