PIERWSZOCZWARTKOWE SPOTKANIE MODLITEWNE 
(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 07.02. 2013) 

Rozpoczęliśmy je wspólnotową Eucharystią, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i uzdalnia do przeżywania codzienności z wiarą. Wsłuchując się w Słowo Boże i homilię wygłoszoną przez głównego celebransa, po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż Pan wybrał nas i posyła z misją głoszenia Dobrej Nowiny.


Mamy pójść bez żadnych zabezpieczeń, jak Apostołowie. Jedynym warunkiem jest zabranie ze sobą laski, która jest znakiem Pasterza (w naszym rozumieniu – mamy pójść z Jezusem. On jest gwarantem powodzenia misji). Nie znaczy to, że wszystko pójdzie pięknie i gładko. Mamy być świadomi, iż narażamy się na wyszydzenie, ośmieszenie, że możemy doświadczyć i z pewnością doświadczymy tego bólu, który był udziałem posłanych przez Jezusa Dwunastu. 

Adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie podczas Godziny Świętej dziękowaliśmy za to, że nas wybrał; że nam słabym, grzesznym powierzył tak ważną misję, wyposażył w niezbędne łaski i udzielił odpowiednich instrukcji. Dziękując za to wybraństwo, wyrażaliśmy gotowość pójścia wszędzie tam, gdzie poprowadzi nas Duch Święty. O, dzięki Ci, Panie i Mistrzu za odwagę, którą wlewasz w nasze serca! Bądź uwielbiony i wywyższony!

Po tej bogatej uczcie duchowej zgromadziliśmy się w salce, aby podzielić się owocami przeżytych rekolekcji i ubogacić tych, którzy nie mogli w nich uczestniczyć. Chwała Ci, Panie! Na zakończenie spotkania uraczyliśmy się smacznymi pączkami, aby zadość uczynić tradycji, a także wyrazić gotowość, iż w Wielkim Poście zachowamy wstrzemięźliwość i postaramy się nie dogadzać własnemu ciału, a zatroszczymy się o właściwy pokarm dla duszy. Niech tak się stanie! Amen.