TRWAĆ W KOMUNII Z BOGIEM

(Spotkanie modlitewno-formacyjne, 14.05.2015)

Interesujący był przedmiot naszych rozważań traktujący o miłości wg św. Pawła. Usłyszeliśmy o trzech jej rodzajach: „eros” (miłość cielesna: liczę się ja i moje doznania); „phylia” (miłość małżeńska czyli oparta na wzajemności) i „agape” (miłość bezinteresowna). Przykładem miłości agape jest pawłowy „Hymn o miłości” (1 Kor 13). Jest to hymn o istocie komunii Boga z ludźmi. Mamy trwać w komunii z Bogiem, bo innej drogi nie ma.

Cieszyliśmy się obecnością na naszym spotkaniu s. Justyny, która właśnie w naszej Wspólnocie usłyszała głos powołania do zakonu i poszła za nim. Podzieliła się z nami doświadczeniem życia we wspólnocie zakonnej. Interesujące były też świadectwa Damiana, Maćka i Uli. Bogu niech będą dzięki!