RELACJA Z TRZECH PIERWSZYCH DNI EWANGELIZACJI

(7.03-9.03.2011)

Poniedziałek 7.03.2011

Mocni w Duchu zaczęliśmy ewangelizację w Duszpasterstwie Akademickim. Odbyte spotkanie były kameralne, ale za to bardzo owocne. Świadectwa wygłoszone prze Miriam, Maćka i Kasię mocą Bożą trafiały do serc siejąc chęć poznawania Pana. Stąd też było dużo pytań, dosyć osobistych i rozmów po spotkaniach. Lepiej ewangelizację zacząć chyba się nie dało. Chwała Panu!

Wtorek 8.03.2011

Wtorek był dniem startu rekolekcji dla uczniów IV LO w Siedlcach, potocznie nazywanego „Żółkiewskim”. Spotkanie odbyło się w sanktuarium św. Józefa i zawierało w sobie dwa tematy: „Boża miłość” oraz „Grzech i zbawienie”. Katechezę wygłosił ks. Giani, jednak głównym punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu, które z relacji uczestników było głębokie i poruszające. Każdy uczestnik spotkania mógł zapisać swoją modlitwę na kartce, która następnego dnia została zaniesiona razem w procesji z darami.

W duszpasterstwie akademickim ze spotkania na spotkania coraz więcej studentów. Mamy nadzieję, że ta tendencja wzrostowa się utrzyma, aby jeszcze więcej osób mogło usłyszeć o miłości Pana!

Chwała Panu!


Środa 9.03.2011

A jednak w Duszpasterstwie Akademickim tendencja wzrostowa słuchaczy nadal się utrzymuję. Świadectwo życia ma w sobie Bożą moc, która pociąga, intryguje, dlatego jak zawsze były pytania i rozmowy po spotkaniach.

W Sanktuarium św. Józefa odbył się kolejny dzień rekolekcji dla IV LO. Na sprawowanej eucharystii ks. Tomasz wygłosił do młodych konferencję, co było ważnym elementem całego spotkania. Grupa przyjaciół z Włoch złapała świetny kontakt z młodzieżą dzięki włoskim piosenkom wraz z pokazywaniem, które wszystkich ożywiły i rozruszały. Przedstawiana została również pantomima z krzesłem, które nie powinno się dotykać jako synonim grzechu. Odegrana scenka była bardzo przejrzysta i zachęcała do refleksji. Po świadectwie Kasi ksiądz Giani wygłosił krótką katechezę. Spotkanie wieńczyła modlitwa za osobę stojącą obok.

Ważną częścią dnia było spotkanie w bursie Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, gdzie grupa polsko-włoska lub włosko-polska J głosiła Dobrą Nowinę wśród potencjalnych przyszłych kapłanów naszej diecezji. Uczestnicy spotkania byli bardzo zasłuchania i zaciekawieni zwłaszcza podczas świadectwa ks. Gianego.

Chwała Panu