Środa 02 Listopad

<< Co będzie po śmierci >>

Co można powiedzieć o życiu człowieka. Trudne pytanie. Można by było powiedzieć, że jest to nasza pielgrzymka przez świat połączona z tym co dla nas zaplanował Pan . W dzisiejszym dniu wspominamy wszystkich zmarłych, szczególnie tych bliskich naszemu sercu. Z wiarą w Chrystusa zwycięzcy nad śmiercią zanosimy do Boga za nich modlitwy. Mamy w pod świadomości, że Jezus nas też przywróci do życia. Wszystko zanurzone jest w miłości, bo jest ona potężniejsza niż śmierć i nigdy nie ustaje. Syn Boży stając się jednym z nas podzielił nasz los, ale nie ma go w grobie, my też mamy taką nadzieję . Wspomnienie wszystkich zmarłych, to dzień modlitwy za tych którzy przygotowują się do chwały nieba. Nie ma tu skargi, że nie ma z nami kogoś bliskiego, to wymodlenie dla niego wejścia przed oblicze Baranka. To dzień zadumy i modlitwy też nad własnym życiem . Jezus jest Panem życia i śmierci, ufajmy Bożemu miłosierdziu.