Środa 3 maja

Niewiasto, oto syn Twój…Oto Matka twoja.”

Wszyscy tu na ziemi potrzebujemy matki. Wsłuchaj się teraz w słowa Jezusa, które On kieruje do Ciebie: Oto Matka Twoja… Jak reagujesz? Co robisz? Maryja jest Twoją Matką Co to dla Ciebie znaczy? Pomyśl teraz o swojej relacji ze swoją ziemską mamą. Zobacz jaka jest/była ta relacja. Zobacz te dobre momenty, zobacz całe dobro, jakie doświadczyłeś, jej troski, czułość, miłość. Przypomnij sobie też te trudne momenty, kiedy czułeś się niekochany, zaniedbany, odrzucony. Co teraz rodzi się w Twoim sercu? Pretensje czy postawa przebaczenia? Popatrz na te niedomagania swojej mamy i powiedz o tym Maryi. Jezus pragnie dać ciebie Maryi, a Ją tobie. Pragnie, abyś stworzył z nią więź. Maryja jest Matką, a matka kocha i troszczy się nade wszystko o zdrowie (zbawienie) swych dzieci. Maryja strzeże naszego zbawienia. Pomaga nam wzrastać, zmierzyć się z życiem, być wolnymi. Matka pomaga dzieciom dorastać. Dlatego uczy je, by nie ulegały lenistwu, które pochodzi także z pewnego dobrobytu; by nie przyzwyczajały się do wygodnego życia, zadowalając się tylko posiadaniem rzeczy. Matka dba o to, aby dzieci nieustannie się rozwijały, aby stawały się coraz silniejsze, zdolne do bycia odpowiedzialnymi i do działania, do osiągania wielkich ideałów. Mama pomaga dzieciom spoglądać z realizmem na życiowe problemy, tak by się w nich nie zagubiły, ale stawiały im odważnie czoło. Uczy nie być słabeuszem, ale umieć pokonywać trudności. Życie bez wyzwań nie istnieje. Jako dobra Matka jest blisko nas, abyśmy nigdy nie utracili odwagi w obliczu życiowych przeciwności, w obliczu naszej słabości, grzechów. Ona daje nam siłę. Dobra matka nie tylko towarzyszy dzieciom w ich wzrastaniu, nie uciekając od problemów i życiowych wyzwań. Dobra matka pomaga również w podejmowaniu ostatecznych decyzji w wolności. A wolność to nie czynienie wszystkiego, co zapragniemy, uleganie namiętnościom, przechodzenie z jednego doświadczenia w drugie bez wyciągania wniosków na przyszłość. Wolność jest nam podarowana, abyśmy umieli dokonywać właściwych wyborów w życiu! Maryja jako dobra Matka wychowuje nas, byśmy tak jak Ona, byli zdolni do dokonywania wyborów z pełną wolnością, z jaką odpowiedziała „tak” na Boży plan dotyczący Jej życia. Przez ręce Maryi zanoś swoje prośby do Jezusa. Ona Mu je przedstawi i wstawi się za Tobą, bo jest twoją Mamą.