Środa 05 czerwca

„Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych”.

Bóg, który nas kocha, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, jest Bogiem żywych! On pragnie, aby nasz duch był pełen życia. Zawsze, kiedy zgrzeszysz, wstępujesz na ścieżkę śmierci, ale kiedy wyznajesz swój grzech i żałujesz za niego, zmieniasz kierunek i zmierzasz drogą ku zmartwychwstaniu, ku życiu i to nie takiemu zwykłemu, ale życiu wiecznemu. Pamiętaj, aby żyć tak żebyś mógł  stanąć kiedyś przed Panem i spojrzeć w Jego oblicze. Jezus umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał, abyś miał życie wieczne!