Środa 8 czerwca

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”

Z pewnością słuchający Jezusa myśleli, że cała tradycja przykazań zostanie odstawiona na bok, a tymczasem Mistrz z Nazaretu wyjaśnia sens Prawa i Proroków. Całe Objawienie Boga obecnego w historii Izraela zmierzało do wypełnienia w osobie Jezusa, który zstąpił na ziemię, nie tylko, aby ludzi nauczyć wypełniać przykazania, ale by zbawić ludzi przez oddanie własnego życia. To w Jego miłości jest ukryte dno każdego z przykazań. Jezus pragnie, aby Jego uczniowie, zobaczyli głębszy sens w wypełnianiu nawet najmniejszego przykazania, by za każdym wyborem człowieka stała miłość, albo jeszcze lepiej – aby miłość ożywiała literę prawa, aby ona pobudzała do okazywania czci i chwały samemu Bogu oraz umacniała dusze bliźnich przez nasze świadectwo. Całe objawienie dokonało się w Jezusie, gdyż On przyszedł, aby wszystkich zbawić i doprowadzić do Domu Ojca. Duchu Święty, oświecaj nasze rozumienie przykazań, abyśmy widzieli w nich Jezusa, i przez wierność w rzeczach małych i wielkich mogli poznawać niezgłębione bogactwo Bożej mądrości!