Środa 08 marzec

<<Trudna droga do nieba>>

Czas Ducha Świętego, czas wielkiego postu, czas dla nas na przemyślenia i naprawy naszego życia. W dzisiejszej ewangelii Jezus otwarcie i prosto mówi do Apostołów o tym , co Go czeka w najbliższym czasie. Jak będzie wyglądała Jego męka , zapowiadając jednocześnie Swoje zmartwychwstanie. Słowa Jezusa nie zrobiły jednak na Apostołach żadnego wrażenia. Jezus zmierzał do Jerozolimy, a oni przygotowywali się do udziału w tryumfalnym królowaniu ich Mistrza. Gdy patrzymy na Jezusa żyje On w ciągłym trudzie . My jako ludzie nie lubimy , trudów życia , wolimy wygody. Tym czasem Jezus kończy życie dramatycznie, okupione ubiczowaniem, koroną cierniową, śmiercią. I jak tu iść za Jezusem jak droga taka trudna. Dla nas Jezus to zwycięstwo. Myślenie Jezusa jest jednak ciężkie do przyjęcia, bo przecież nie zwycięża ten kto jest przybity do krzyża. Jezus przegrałby gdyby nie zawierzył Ojcu . To On właśnie przezwyciężył smak kwasu i niszczącej śmierci. Pani Jezu niech Twoje słowo rozjaśnia nam drogę pójścia za Tobą. Niech nasze marzenia, ideały, oczekiwania w tym co daje świat prysną jak bańka mydlana w zderzeniu z Tobą, który dajesz nam wieczność. Jezu naucz nas jak służyć innym.