Środa 1 maja

„Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.”

Tak, jak pierwsi ludzie w Edenie skrywali się przed Bogiem, okryci wstydem i lękiem z powodu swojego grzesznego postępowania, tak i my dzisiaj często reagujemy podobnie. To jest podstępny sposób szatana na odsunięcie nas od Boga – nie tylko skłonienie do zła, ale też wpędzanie człowieka w przekonanie, że przez popełniony grzech nie jest już godzien być blisko Boga, że w sumie bez Boga też można żyć. I człowiek, wiedziony tymi podszeptami, coraz bardziej odsuwa się od Pana, wierząc bardziej w słowa diabła, niż w miłosierdzie Boże. Prośmy Pana o wierne Jemu serce, byśmy po upadku w grzech czym prędzej spieszyli do Jezusa, który nie potępia, tylko kocha, aby swoją świętą krwią nas oczyścił i uleczył. Panie, zabierz od nas każde, choćby najmniejsze przywiązanie do grzechu. Bądź uwielbiony Jezu pełen miłosierdzia.