Środa 10 października

„A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!”

Dziś w Ewangelii mamy jedną z najważniejszych próśb do Jezusa – „Panie, naucz nas modlić się…”. Uczniowie chcą wyróżniać się niepowtarzalną modlitwą, bo taką widzieli u Jezusa. I to jest najlepszy adres do Nauczyciela modlitwy. To właśnie Jezus przynosi nam nową perspektywę w modlitwie. Można powiedzieć, że Jezus otwiera nam szeroko drzwi i okna na czyste powietrze, na promienie słońca, które zmienia nasze życie. A tym, co Jezus dał nowego jest wprowadzenie nas w bliską więź ze swoim Ojcem. Możemy mówić do Boga: Ojcze nasz, wierząc, że On jest naszym najlepszym Tatą, który od wieków ma nieskończenie wiele łask, aby nasze życie uczynić szczęśliwym. Z tego względu najlepsza i najprostsza modlitwa na świecie zaczyna się od postawy dziecka, które woła: „Ojcze, jesteś cudowny, wspaniały, niesamowicie dobry, niech Twoja miłość wypełni moje życie!” To jest najlepszy start w każdy dzień, bo zaczynamy od uwielbienia, z góry dziękując za to, co przyniesie ten dzień, bo ufamy, że Ojciec jest z nami cały czas i w Jego dłoniach czujemy się najbezpieczniej, cokolwiek by się działo. Maryjo, Umiłowana Córko Boga, niech przez Ciebie płynie nasza modlitwa z synowskim oddaniem siebie Bogu – Ojcu, by nasze życie i postawy były przesiąknięte łaską z nieba, byśmy byli świadkami, że Bóg jest kochającym nas Tatą!