Środa 10 Maja

<<Kto trwa we mnie przynosi owoc obfity>>

Przez chrzest przeszliśmy z ciemności do światła i jest to rzeczywistość, w której mamy udział na zawsze. Bóg odnawia nas i przemienia wszystko co zostało zniekształcone przez grzech . Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i to powinno nam dawać codzienną energię do życia . Życie we wszczepionym krzewie winnym to pewna łączność ze źródłem, które nigdy nie wysycha i możemy z niego czerpać do woli ,aby mieć w sobie tę moc nieustającą. Mocą tą jest wiara, nadzieja i miłość, które są motorem napędowym naszego życia. To energia do kolejnych wyzwań. Nasze życie jest trwaniem o czym mówi sam Jezus. Wszystko nawiązuje do wieczności , która nie zna przemijania . Jezus pokazuje nam gdzie czerpać wodę życia , dzięki której nabieramy siły, aby zwyciężać. Jezus oferuj nam takie życie przez Swoje , słowo, sakramenty , które coraz mocniej z Nim nas łączą. Pan uczy nas w dzisiejszej ewangelii kim On jest , a kim jest Ojciec , który wszystko uprawia . Spraw Panie, abyśmy byli jedno z Tobą, jak Ty z Ojcem .