Środa 10 marca 

 

„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”

 

Bóg jest konsekwentny. Nic się nie zmieniło od czasów Mojżesza, czy Abrahama. Przepisy prawa w kraju mogą się zmienić, kolejne ustawy, czy zarządzenia. Jezus dzisiaj podkreśla, to, że nie można wybiórczo podchodzić do przykazań. Wiele osób podchodzi w ten sposób do wiary. Mówią, że wierzą, ale, np. żyją razem pod jednym dachem przed ślubem, popierają aborcję. Zaufaj Panu Bogu, On ma dobry plan na życie każdego z nas. Jezus przyszedł wypełnić Prawo. Patrzmy na przykazania przez pryzmat miłości, bo z tego będziemy rozliczani.