Środa 11 maja

„Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie.”

W modlitwie wstawienniczej Jezus poleca wszystkich uczniów, którzy przyjęli orędzie zbawienia – Ewangelii. Słowo Boga ma moc stwórczą. Słowo, które uczniowie usłyszeli od Jezusa, wpłynęło na przemianę ich myślenia i życia. Słowo zbawienia jednoczy grzeszników w jedną wspólnotę, której tożsamość wynika z przyjęcia chrztu i życia miłością Bożą w Duchu Świętym. Przyjęcie słowa Bożego do życia, do konkretnych sytuacji i decyzji jest dla chrześcijanina światłem, które w dobie relatywizmu i nienawiści wobec tego, co święte, jest najpewniejszą kotwicą, która przebija wody fałszu. Jeśli w sercu swoim czujesz, że słowo Boże jest wymagające, i mimo sprzeciwu otoczenia wybierasz Jezusa, to zachowujesz swoją duszę od zgubnego wpływu złego i tym samym Bóg Cię uświęca. Jak przypomina święty Paweł, życie duchowe jest wejściem w pole walki, nie przeciw człowiekowi, ale przeciw złu, które chce zniszczyć dzieło Boże, jakim jest człowiek ( Ef 6, 12). Twój wybór Jezusa oraz świadectwo życia z Nim ma wielką moc. Pomyśl o tych, których wiara jest jak dogasający knotek i oni potrzebują Twojego świadectwa. Wiara rozszerza się, kiedy jest przekazywana, dlatego prośmy Ducha Świętego, aby na nowo rozpalił w nas złożone dary na chrzcie świętym i bierzmowaniu, byśmy ufając Panu coraz mocniej, z odwagą i radością dawali ludziom świadectwo, że Jezus zmienia nasze życie na niezmiernie szczęśliwe, życie z biletem do raju! Chwała Tobie, Panie!