Środa 11 lipca

„Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach (…)”.


Jezus zwracając się do uczniów, mówi również do nas, że w Domu Ojca przygotowane jest miejsce dla każdego z nas. Czy to nie wspaniała wiadomość i obietnica? Jest tylko jedno „ale”: aby zająć przygotowane przez Pana miejsce, trzeba najpierw pójść za Jezusem, bo On jest jedyną Drogą, która prowadzi do Nieba. Choć wir codzienności potrafi wciągnąć tak, że czasem zapominamy, że to ziemskie życie w którymś momencie się skończy, musimy ciągle sięgać do źródła naszego życia doczesnego i nadziei na życie wieczne, a tym życiem i tą nadzieją jest Bóg. Każdego poranka uwielbiajmy Boga w rozpoczynającym się dniu i ogłaszajmy Go Panem naszego życia. Rozważajmy Słowo Boże z otwartym sercem – nie szukając potwierdzenia dla naszej woli, ale pytając Pana jaka jest Jego. Bądź uwielbiony Panie, który jesteś naszym Życiem, Prawdą i Drogą, która prowadzi do Domu Ojca.