Środa 12 Czerwiec

Mt 5/ 17-19

<<Jezus nie znosi prawa lecz je wypełnia >>

Jezus wie,że samo wypełnienie prawa nie jest wystarczające .W samym zachowaniu i praktykowaniu prawa potrzeba nam jeszcze serca i zrozumienia. Litera prawa bez serca nie jest nic warta. Serce dla Jezusa jest bardzo ważne, ponieważ z jego wnętrza pochodzą wszystkie nieprawidłowości naszego życia . Można wypełnić prawo , ale jeśli nie będziemy do niego przekonani swoim sercem, wtedy nasze postępowanie podobne będzie do robota , którego można w każdej chwili odłączyć od źródła zasilania. Dlatego tak trudne jest nasze postępowanie w stosunku do innych ludzi , szczególnie w kwestii przebaczenia tego co doświadczyliśmy od prześladowcy . Zwycięża wtedy w nas gniew i uraza do takiego człowieka . Dlatego módlmy się o dar przebaczenia , który jest bardzo potrzebny ,gdy dotyka nas osobiście . Panie wylej na nas moc Swojego Ducha , aby wszystko w nas zostało uzdrowione, nie łamiąc przepisów prawa , w którym nie może się zmienić żadna jota i litera dopóki wszystko się nie wypełni.