Środa 12 Październik

<<Jezus piętnuje obłudę Faryzeuszów>>

Bycie chrześcijaninem jest radością w Duchu Świętym. Miłość Pana jest zawsze z nami. Prośmy niech Jezus pobudza nas do pełnienia dobrych uczynków. „Jeśli pozwolicie prowadzić się Duchowi nie będziecie podlegać prawu”-mówi św. Paweł w Liście do Galatów. W dzisiejszej ewangelii Pan piętnuje Faryzeuszów za ich czyny, za pierwsze miejsca w synagogach, za nakładanie na ludzi ciężarów, do których oni nie przykładają nawet ręki. Niektóre wymagania jakie nam stawia nasz pracodawca są dla nas dobre,bo nadają nam kierunek i cel do którego powinniśmy zmierzać. Pozbywają nas skłonności do lenistwa i ociągania się. Do przyjmowania inicjatywy. Często jet nam potrzebny ktoś z kogo możemy czerpać wzór. Jezus wzywa nas do tego abyśmy byli autentycznymi Jego świadkami. Ciężary jaki są nakładane na nas muszą być uczciwe i przemyślane. Trzeba mieć w sobie wiele miłości , aby nasza krytyka wobec innego człowieka wyszła mu na dobre, inaczej możemy kogoś poranić.