Środa 13 Wrzesień

<<Błogosławieni ubodzy , biada bogaczom >>

Logika Jezusowego nauczania jest przedziwna . Jezus nazywa błogosławionymi czyli szczęśliwymi tych , którzy są ubodzy , głodują, płaczą , są odrzuceni i pogardzani Dlaczego nazywa ich szczęśliwym , a dlatego że to oni naśladują Jezusa , który też był pogardzany i przeżywał to samo . To ON obiecuje im nagrodę w przyszłości . Jest Ona pewna bo pochodzi od tego , który pierwszy stał się błogosławieństwem Łatwo się mówi o pomocy drugiemu człowiekowi , aż do momentu , gdy pozostają suche fakty. Widzimy bowiem przed sobą człowieka ubogiego , głodującego obdartego ,płaczącego a zatem tego który nas nienawidzi . Ładne słowa wydają się być wtedy niczym wobec twardych realiów życia . Pojawia się w nas bezradność i ból . Dlatego powinniśmy jeszcze bardziej działać , bo bez konkretnych czynów , słowa są naprawdę niczym. Wtedy zdradzamy ideały naszego człowieczeństwa siebie samego i drugiego człowieka . Boimy się, bo kto może nas zapewnić , że jutro sami nie podzielimy losu błogosławionych . Jezus kieruje też słowa do bogaczy , którzy cel życia starają się osiągnąć tu i teraz . Oni nie szukają szczęścia dzięki wierze w Chrystusa , ich bożkiem jest zaspokojenie potrzeb w danym momencie . Nie są ludźmi oczekiwania.