Środa 15 lipca

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.”

Gdy chodzi o wiarę, tracą znaczenie tytuły i zaszczytne miejsca. W sercu potrzeba tylko prostej decyzji – czy uwierzę? Nie potrzeba nam studiów teologicznych, by rozumieć Boga, ale Jego łaski. Jeśli w naszym sercu będzie pragnienie poznania Boga, pójścia za Jego słowem, On sam nam dopomoże. Starajmy się, by nasze serca kochały w sposób prosty i pokorny – zarówno Boga, samego siebie, jak i drugiego człowieka. Pan daje tym, którzy Go proszą. Nie odmawia tego, co dla nas dobre. Panie Jezu, wypełnij nasze serca ufnością Tobie i pokorą do przyjmowania łask, także tych trudnych. Daj nam łaskę roztropności i zdolności rozważania Twoich słów. Jezu, bądź uwielbiony w pokornej wierności Twoich sług.