Środa 15 Listopad

<<Wdzięczny Samarytanin >>

Wdzięczność i wiara wobec Boga to siła , która powinna kierować naszym życiem . Wielkie wody nie ugaszą miłości , a strumienie jej nie zaleją . Powinniśmy być wdzięczni Bogu za dar stworzenia , wierząc w Jego niezmierzone miłosierdzie . On jest tym który uzdrawia nasze dusze i ciała , z każdej choroby, ale warunkiem uzdrowienia jest nasza wiara . To od niej zależy tak wiele , a szczególnie nasze szczęście , co pokazuje nam dziś Jezus w Ewangelii. Wiara była tym co uzdrowiło trędowatych , ale zabrakło w nich wdzięczności , bo tylko jeden wrócił podziękować Panu za tą łaskę. Gdy nie ma w nas wdzięczności zabraknie też i wiary jest to tylko kwestia czasu . Dlatego, gdy otrzymujemy od Pana dar niczym nie zasłużony, niech nasze serce zawsze napełnia się wdzięcznością wobec Zbawiciela . On bowiem uzdrawia zawsze bezinteresownie czyniąc to z miłości dla cierpiących . Krzyż jaki nosimy jest mostem spinającym brzegi serc ludzkich , mostem którym można podążać do Boga. Zatem człowiek, który umie dziękować szczerze Bogu wyraża swą pokorę i słabość , że sam nic nie może uczynić , tylko wszystko z Jezusem . Bądźmy więc warci ceny jaką Jezus zapłacił za nas na krzyżu.

Eschenbach powiedział:”Uczucie wdzięczności jest ciężarem , który mogą znieść tylko silne charaktery”.