Środa 15 września 

 

„I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.”

 

Jezus, umierając na krzyżu, dał nam Swoją Matkę. Jan został poproszony, aby się Nią opiekować. A my? Przecież Maryja jest Królową, została wzięta do Nieba, nie musimy się Nią opiekować. Czy na pewno? Powinniśmy zadbać o relację z Maryją, Ona najlepiej przedstawi nam Jezusa.