Środa 16 maja

„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.”

Nic tak nie spowalnia działania każdej grupy i konkretnych ludzi jak wewnętrzny podział. Bycie przeciwko sobie jest siłą hamującą rozwój, która krąży wokół tylko własnego interesu, podyktowana małodusznością. W takiej grupie czy osobie ciągle jest coś nie tak, nie ma spokoju i harmonii. A czym mają się wyróżniać uczniowie Pana od ludzi światowych? Właśnie jedność w wierze w Pana jest tym, co spaja ludzi, tworzy piękne więzi, zaufanie wzajemne, miłość i szacunek, które to postawy przyczyniają się do zacieśniania relacji między osobami w każdej grupie. Kiedy słuchamy Słowa Bożego i przyjmujemy ten sam Chleb – Ciało Pana, tworzymy z Jezusem jedno. Każdy jest potrzebny w grupie, bo „nikt z nas nie jest samotną wyspą” ( T. Merton), więc mając różne dobre uzdolnienia jak i świadomość ograniczeń, możemy, pomimo różnic, tworzyć jedno w Chrystusie. Jedność między nami, najpierw w sobie, w rodzinie, z przyjaciółmi, we wspólnocie stanie się niewerbalnym świadectwem dla osób poszukujących prawdy w świecie, dla wątpiących w sens życia, że można jednak zaufać bliźniemu i odważyć się prosić o pomoc. Dla każdego z nas, taka sytuacja, kiedy rzeczywiście stanowimy jedno, może być przedsionkiem nieba, wiedząc z doświadczenia, jak bardzo brak jedności, przebaczenia, wzajemnej życzliwości sprawia przygaszenie życia w duszy, podłamanie skrzydeł, a może i depresje. Jezus pragnie, aby miłość Ojca przejawiła się w życiu uczniów, w tym, że będą tworzyć jedno tam, gdzie będą żyć, z tymi, a nie innymi ludźmi, bo tylko miłość Boża ma moc uczynić w nas i przez nas piękne dzieła. Duchu Święty, tchnij w nas swoją moc, wlej w nas pokój, abyśmy z całego serca dążyli do jedności tam, gdzie żyjemy, a przez to byli radosnymi świadkami poranka Zmartwychwstania! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami, za naszymi wspólnotami, za naszą Ojczyzną, abyśmy wznosili się ponad różnicą zdań i poglądów do troski o jedność w nas samych i w Kościele!