Środa 16 listopad

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.”

W tych słowach Chrystus zachęca nas abyśmy gromadzili bogactwa duchowe. dbali o naszą dusze i serce i napełniali je przede wszystkim modlitwą, wiarą i pokorą. Jeżeli będziemy mieli dużą wiarę i miłość to zostaną one nam jeszcze dodane przez Pana tak, że będziemy mieli tego nadmiar, lecz gdy będziemy mieli mało wiary, lub wcale to zostanie nam zabrane to co nam się wydaje że mamy.. Należy troszczyć się o dobra duchowe a nie materialne. W odniesieniu do bogactw duchowych Jezus zastosował zasadę: kto u Boga jest bogaty, tego Bóg uczyni jeszcze bogatszym przy ostatecznej zapłacie. Kto jednak nie posiada skarbów, które liczą się w niebie, na sądzie Bożym zostanie z niczym. Kto ma dobro w sobie, czy talenty, które rozwija dziękując za nie Bogu, temu będzie dodane jeszcze więcej, bo dobro się powiela gdy je czynimy. A ten kto nie czyni dobra, to w odpowiednim czasie zostanie mu uzmysłowione, że to dobro tylko było jego złudzeniem. Czyli „kto ma, temu będzie dane” – Pan Bóg pomnaża to, co człowiek w dobrym wysiłku czyni. Dlatego zupełnie czym innym jest coś robić z Bożym błogosławieństwem, a czym liczyć tylko na własne siły. Ojcze, Ty hojnie obdarzasz swój lud darami Ducha Świętego. Daj nam ochoczo i otwarcie korzystać z tych darów, abyśmy wzrastali duchowo i dzielili się z innymi darami, które otrzymaliśmy.