Środa 16 marca

 

„Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.”

 

W dzisiejszej ewangelii święty Mateusz porusza kilka kwestii. Ukazuje nam Jezusa i uczniów w drodze do Jerozolimy. Nie jest to zwykła podróż. Jest to droga prowadząca na golgotę. Ukazuje nam Mateusz zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania. Jezus mówi o wszystkim uczniom, ale oni nie rozumieją. Myślą po ludzku, jakby tu spełnić swoje marzenia. My też często mamy zamknięte uszy na prośby innych. Sami zaś chcemy być docenieni, pochwaleni. Staramy się zadbać o dobro swoje i rodziny. Nie myślimy o wieczności , że nic do nas nie należy, tylko szukamy wygód . Ukrzyżowanie to dla świata klęska, a nie zwycięstwo, dlatego tak trudno przyjąć świadomość krzyża. Zachowujemy się jak kobieta z ewangelii. Jezus uczy :chcesz być wielki bądź sługą, chcesz być pierwszy bądź ostatni. Pan pokazuje jak bardzo ważny jest człowiek. Sam uniżył się tak bardzo jak to było możliwe. Jeżeli chcemy pójść za Jezusem popatrzmy na swoją postawę, czy umiemy służyć innym. Prośmy Pana niech nas umacnia. Mamy szansę aby wykorzystać modlitwę, post jałmużnę prowadzącą do osiągnięcia celu.

Spraw Panie, abyśmy nie byli jak uczniowie, odgrodzeni od Ciebie murem niezrozumienia.