Środa 17 Styczeń

<<Życie ocalić i dać komuś radość >>

Walki duchowe w naszym życiu należą do jednych z najcięższych. Dlatego nigdy nie wolno lekceważyć nam przeciwnika. Siłą naszą i mocą w walce jest sam Bóg. Tylko trzeba tu naszego zaufania i wiary , że Pan może uczynić wszystko o co prosimy. Wszyscy którzy budują na Bogu nigdy się nie zawiodą. Często i my pomagamy drugiemu człowiekowi jak uczy Jezus . Gest otwartej ręki może zmienić niekiedy czyjeś życie. Pan leczy jak Go prosimy nie tylko duchowo , ale i fizycznie. Jest to droga na której napełnieni wiarą możemy wszystko zmienić . Jest to też nadzieja od Pana , że już więcej nie będzie źle . Zatem nie roztrząsajmy co wolno robić , a czego nie wolno robić w szabat. Jest to bowiem święty czas poświęcony Panu . Pokazuje Pan że powinniśmy działać w każdym czasie . Nie możemy być bierni, bo to nie prowadzi do świętości . Wolą Boga jest zachęta do robienia dobra , do wyciągnięcia rąk i otworzenia ich na innych. Niech miłość jaką daje nam Pan niesie się po całej ziemi . Ocalmy nasze marzenia, żeby być blisko Pana.