Środa 18 czerwca

„Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

 

Ośrodkiem spotkania Boga z człowiekiem jest jego serce. O wiele trudniej nic nie mówić i zejść do głębin duszy niż z łatwością wypowiadać wiele słów, które nie dotykają serca. Jezus przedstawia dwa rodzaje modlitwy – tej na pokaz, dla ludzi, gdzie w centrum jestem ja i moja najlepsza postawa, oraz modlitwę serca, w której znajduję Boga w swoim sercu wciąż nie przestając Go szukać, ciągle nowego. Otwierając drzwi naszego serca na spotkanie z Oblubieńcem duszy możemy znaleźć prawdziwe skarby, gdyż znajdziemy miłość, którą Bóg ma ku nam. Kiedy modlimy się szczególnie w tym miesiącu przyzywając Serce Jezusa obudźmy pragnienie żarliwej modlitwy serca, w której znajdą się nasze myśli, uczucia, pamięć, pragnienia i potrzeby, co do których Bóg nie jest obojętny. On nie zapomina i nie zaśpi w naszych sprawach. Jest bliżej nas niż my sami. „Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Cię moja dusza” (Ps 63).