Środa 18 Maj

<<Kto trwa we Mnie przynosi owoc obfity >>

Dzisiejsza ewangelia ukazuje nam obraz winnego krzewu . W symbolice tej sam Jezus jest krzewem, a my latoroślami, które trzeba ciągle pielęgnować. Tym zajmuje się sam Bóg Ojciec .Trwanie w Jezusie i z Jezusem jest dla nas dobre. Wytrwałość pójścia za Nim daje nam gwarancję na dobre życie. Pan jest dla nas energią, podłączmy się do Niego, a nie będziemy nigdy sami. Jezus jest naszą nadzieją, w której pokładamy naszą ufność. Z niej wyrasta nasza miłość. Cieszmy się , że w naszym życiu ciągle się ktoś zjawia i choć przez krótką chwilę jest z nami. Jezus jest dla nas wodą życia, dzięki niej nabieramy sił i mocy w podejmowaniu wyzwań. Wszystko co czyni dla nas Pan, to przesłanie braterskiej miłości, eucharystii i obietnicy Ducha. Wszystko więc w zjednoczeniu z całą Trójcą.