Środa 18 marca

 

„Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

 

Prawo Boże jest niezmienne, w Słowie Bożym są odpowiedzi na nasze pytania. Kościół stoi na straży tego, co mówi Pan Bóg. Jeśli Bóg powiedział „Nie będziesz zabijał”, to nie możemy ugiąć się pod naciskiem innych i pozwalać na aborcję. Nie można przymykać oka na grzech i zło. Czy szukasz odpowiedzi na swoje wątpliwości w Słowie Bożym? Gdy nie wiesz jak postąpić, zastawiasz się, co w takiej sytuacji uczyniłby Chrystus?