Środa 18 stycznia
„Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?
Jezus całą istotę prawa Bożego zawarł w jednym przykazaniu. Przykazaniu miłości. Miłość zawsze stoi na straży życia i dobra człowieka. Miłość nie zgadza się na cierpienia drugiej osoby. Miłość uwalnia z wszelkich przejawów niewolnictwa. Podnosi tych, którzy upadli i nigdy nikogo nie potępia. Bóg jest miłością. Kto poznał Boga kocha prawdziwie.