Środa 19 Kwiecień

<<Bóg posyła Swego Syna ,aby świat został zbawiony>>

Wiara nasza jest nam bardzo potrzebna, aby każdego dnia kroczyć za Jezusem. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Jesteśmy zdolni poznawać siebie panować nad sobą, tworzyć wspólnotę. Misterium Paschalne przywraca nam utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania. Często upadamy, ale mamy Tego, który nas podnosi. Bo tak Bóg umiłował świat , że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne . Jezus przyszedł na świat nie aby go potępić, ale go zbawić. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam całą miłość Boga jaką ma dla nas. Nośmy to słowo w sercu z największą ufnością, że tak właśnie Bóg umiłował świat, bo jeśli zabraknie nam Jezusa to wpadniemy w dół niemocy. Jezus uczy nas , że tylko wiara w zmartwychwstanie jest podstawą naszej egzystencji. Nasze postępowanie powinno potwierdzać tę wiarę, bo wiara bez uczynków jet martwa. Panie naucz nas chodzić po wodzie, abyśmy wyzbyli się strachu , lęku, rozczarowań. Naucz nas ufać abyśmy byli pewniejsi w tym co robimy i radośni . Niech ten dzień będzie po prostu szczęśliwy, bo Pan jest z nami.