Środa 19 kwietnia

 

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśnia”.

 

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy pełnych lęku i bezradności uczniów. Fragment o uczniach idących do Emaus zawiera charakterystyczne dla Ewangelii Łukasza elementy: mówi on o wierze jako widzeniu, życiu które jest drogą. Wiara sprawia, że człowiek może dostrzec chwałę Boga nie tylko w Jego cudownych czynach, lecz także na krzyżu, na którym przelał swoją Krew. Tak trudno jest rozpoznać Jezusa, gdy miotają nami lęki, żale. Gdy władają nami emocje, nie dajemy Chrystusowi przystępu do siebie. Módlmy się a Jezus przyjdzie i w Jego świetle zobaczymy swoje sprawy inaczej, po Bożemu. Jezus jest w każdym trudnym doświadczeniu w każdej naszej szczerej radości. On pociesza, uspokaja, leczy i daje to co potrzebujemy. Panie, prosimy Cię, otwieraj nasze serca i naucz nas słuchać Ciebie.