Środa 2 sierpnia

 

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli.”

Skarbem jest to, co nas pociąga, angażuje. Jest symbolem tego, co wartościowe. Nasze skarby określają to, jak żyjemy, myślimy. Człowiek w życiu szuka skarbu ukrytego w roli. Rola symbolizuje człowieka, w którym działa Pan. Jezus ukrywa się w człowieku i pragnie być odnalezionym przez niego. Szukanie Chrystusa we własnym sercu jest równoznaczne z otwarciem się na Niego. Bóg, dając nam siebie, uczy jaki jest sens najcenniejszego bogactwa za którym warto podążać i poświęcić życie. Miłość to dar, którym Pan obdarowuje nas w każdej chwili. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, tylko On nadaje sens życia. Kto odkryje tę prawdę, staje się najbogatszym człowiekiem. Jezu, otwieraj nieustannie nasze oczy, abyśmy dostrzegali Twoją Miłość w życiu. Bądź uwielbiony!