Środa 21 kwietnia 

 

“To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne.”

 

Jezus, zwyciężywszy śmierć, dał nam szansę na życie wieczne. Uczynił to z wielkiej miłości, wziął na Siebie ludzkie winy. Zobacz w Jezusie kogoś, kto chce cię uratować. Przyjmij Go do swojego serca. W sercu człowieka jest miejsce, gdzie zapełnić może je jedynie Bóg. Z braku miłości robimy różne rzeczy, ale one nigdy, choćby były dobre, nie zastąpią Boga. On wypełnia braki, nasyca człowieka. Nigdy nie będziesz pragnąć, gdy będziesz z Jezusem.