Środa 21 maja

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”.

 

Jezus zaprasza każdego do uczestniczenia w życiu, które Bóg udziela wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa i przyjmują Jego miłość w postaci Słowa i Ciała. Przyjmując Słowo i Ciało, którym jest Chrystus stajemy się uczestnikami życia w Bogu, w Trójcy Świętej. Dzięki tak wielkim darom jesteśmy uzdolnieni to spełniania dobrych czynów, które są owocem komunii z Jezusem, ale także stają się naszą zasługą na życie wieczne. Warto zobaczyć swoje dobre czyny, a przede wszystkim Jezusa, który sam przeszedł dobrze czyniąc, gdyż był w jedności z Ojcem. Przyjdź do nas Duchu Święty i ożywiaj naszą wiarę, by stawała się darem dla bliźnich przez miłość!