Środa 22 kwietnia

„Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.” 

Choć te słowa brzmią groźnie, nie są groźbą względem nas. Pan mówi nam, że Syn Boży przyszedł na świat po to, by nas zbawić. Bez Niego nie mogłoby się to nam dokonać, sami nie bylibyśmy w stanie siebie zbawić. Jedyne, co jest nam do tego potrzebne, to uwierzyć w Jezusa i uwierzyć Jezusowi, Jego miłości do nas. Serce człowieka nie jest próżnią. Puste, zawsze zostaje czymś wypełnione. Jeśli nie jest to Pan Bóg, miejsce to czym prędzej próbuje zająć zły duch. Pan przychodzi do nas z upomnieniem, przestrogą, zaprasza do przyjęcia dojrzałą wiarą Jego miłości. Pragnie, by każdy z nas doświadczył zbawienia, z którym do nas przychodzi. Oddalając się od Jezusa, sami skazujemy się na potępienie, ponieważ bez Niego nie jesteśmy w stanie czynić dobra, żyć w zgodzie z wolą Bożą, a nawet z samym sobą. Panie Jezu, obdarz nas łaską pokory, która jest kluczem do Twych innych łask. Daj nam skruchę serc, byśmy potrafili w nie przyjąć Twoją niekończącą się, przebaczającą wciąż Miłość.