Środa 22 maja

„Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.”

Łaska Boga wobec nas jest nieskończona. Może czasem mamy wrażenie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrymi ludźmi, by Pan nam błogosławił, byśmy mogli mieć z Nim bliską relację. Tymczasem Bóg w swoim bezgranicznym miłosierdziu uświęca nas i oczyszcza już przez sam fakt, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”… Jezus – Słowo każdego dnia przychodzi do nas w Piśmie Świętym. Poprzez Słowo Boże pragnie nas obmywać z ludzkich niedoskonałości, słabości, naszych grzechów, byśmy mogli wzrastać w Jezusie, stawać się lepszymi, bliższymi Bogu. Nie pozostawajmy obojętni wobec Miłości i pełni łask, jaki mi Pan pragnie nas obdarzyć. Sięgnijmy po Pismo Święte, znajdźmy czas tylko dla Boga, otwórzmy drzwi naszych serc, przed którymi cierpliwie czeka Jezus. Niezależnie od tego, w jakim momencie życia i w jakiej sytuacji jesteśmy. Bądź uwielbiony Jezu w Twojej miłości i niezachwianej wierności.