Środa 23 listopada

 

„Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić”.

 

Święty Paweł w Liście do Koryntian mówi: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Nie możemy się uchylić od głoszenia Ewangelii, całym swoim życiem. Chrystus zapewnia, że tym, którzy pójdą drogą prześladowań, da wymowę i mądrość. Wierzący w Boga uobecnia swoim życiem Tego, któremu wierzy, którego kocha i pokłada nadzieję. Powołanie do bycia chrześcijaninem jest równoznaczne z powołaniem do bycia świadkiem. Codzienność przynosi wiele zaskakujących sytuacji i wówczas doświadczamy jak ktoś nas prowadzi. Niech nasza nieustanna modlitwa będzie obroną w chwilach trudnych. Nie dajmy się zwieść złemu. Jezu, prosimy Cię o nieustanną odwagę bycia Twoimi świadkami w różnych okolicznościach.