Środa 25 Styczeń

<< Rozesłanie Apostołów >>

W dzisiejszej ewangelii widzimy Jezusa po zmartwychwstaniu. Udziela On swoim uczniom mocy czynienia cudów, dając im udział nie tylko w prorockiej misji, ale też Jego własnej, by dokonywali dzieł. Rozsyła ich Pan na cały świat , aby głosili ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Wszystko co dostali Apostołowie było w imię Pana. Czynili cuda , wyrzucali złe duchy, mówili nowymi językami , dostali moc uzdrawiania ludzi. Jezus uczy nas co i do kogo jak mówić , uczy głosić dobrą nowinę. Posyła i nas w swoim słowie , mamy iść i rozmawiać z każdym kogo spotkamy na naszej drodze. Mamy głosić Jezusa , zbawiciela świata , a nie siebie. Można powiedzieć ,że ewangelia już trwa , bo Pan przyszedł ,aby nas zbawić . Teraz trzeba zanieść ją na krańce świata i dalej , przez wszystkie czasy. Cieszmy się że nie jesteśmy sami , zawsze jest z nami Pan. Jezus uczy nas , że musimy w tej drodze znaleźć czas na zatrzymanie się by rozpocząć dialog , który prowadzi do zrozumienia ii porozumienia stron . Łukasz w dzisiejsze ewangelii pokazuje nam jeszcze postać św. Pawła i Jego nawrócenie . Paweł w swoim nawróceniu mówi o darmowości łaski Bożej ,o uświęceniu człowieka ,o zbawieniu dokonanym na krzyżu, o Chrystusie który jest wypełnieniem prawa, o miłości niepojętej .Dzięki Pawłowi , który żyje tym wszystkim poznajemy więcej z tajemnicy Jezusa. Żeby głosić słowo Boże musimy choć trochę uświęcić swoją duszę.