Środa 25 września

„Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.”

Chryste, dałeś nam wiarę, aby swoim życiem „chodzić i głosić” dobrą nowinę. Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, wyposaża w łaskę, w charyzmaty, kieruje do nas słowo. Nasze apostolstwo miłości ma polegać na ciągłej próbie kochania naszych bliskich i znajomych. Mamy wchodzić na drogę miłości i próbować dostrzegać Jego miłość wokół nas i ją przyjmować. Miłość czynna jest najlepszym sposobem apostolstwa, świadczenia o Bogu w życiu. Otwierajmy się na nią! Niech Duch Święty działa w naszym życiu!