Środa 26 grudnia


„Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.


W okresie Świąt Bożego Narodzenia nie raz słyszymy smutne stwierdzenie „święta, święta i po świętach”, które pokazuje, dla jak wielu ludzi nie znaczą one więcej, niż czas wolny, rodzinne spotkania i duże ilości jedzenia. Jednocześnie daje to obraz tego, jak bardzo potrzebne nam jest wzajemne dzielenie się świadectwami wiary, niesienie innym Jezusa poprzez szczere wyznanie jak my sami przeżywamy święta, powiedzenie głośno tego, że dla nas najważniejsze jest spotkanie z Panem. Nie jest to łatwe, kiedy spotykamy się z bardzo różnymi odpowiedziami, reakcjami, ale musimy pamiętać, że Pan daje nam swoje światło, łaski i błogosławieństwo, byśmy nieśli je też innym. Panie Boże, pomóż nam wytrwać w wierze. Napełnij nas odwagą do głoszenia Twojego imienia, do mężnego wyznawania wiary i dzielenia się nią. Daj nam łaskę łagodności, wyrozumiałości i miłości wobec bliźnich, byśmy byli odbiciem Twojej dobroci.