Środa 26 lutego 

 

„(…) A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

 

Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Post, posypujemy głowy popiołem w naszych kościołach. Jest to ważny dzień, ponieważ daje początek oczekiwaniu na Wielkanoc. W Wielkim Poście kładziony jest nacisk na modlitwę, post i jałmużnę. Te sprawy mają nas kształtować na uczniów Chrystusa, a często promują nas samych, a nie naszego Zbawiciela. A Ty, Katoliku? Mówisz o modlitwie, czy się modlisz? Mówisz o poście, czy pościsz? Pomagasz innym, czy tylko o tym mówisz, albo narzekasz, że sam nic nie masz? Lubimy, gdy inni nas słuchają, chwalą nas, albo współczują, ale to marna nagroda, zawsze będziemy chcieli więcej. Jedynie Pan Bóg jest w stanie wypełnić nasze serca. Wielki Post jest dobrym początkiem do wdrażania się w pracę nad sobą dla Pana Boga. Pamiętajmy o pokorze, a z pychy rezygnujmy. Bądźmy lepsi na chwałę Pana!